Wij beleggen, ontwikkelen en beheren

vanuit een heldere en realistische visie

De Torenstad Groep is gevestigd in Hanzestad Zutphen en werd opgericht in 1998. Oorspronkelijk was Torenstad actief op het gebied van telecommunicatie, vastgoed en zakelijke dienstverlening. De telecommunicatie activiteiten zijn enkele jaren geleden beëindigd. Sindsdien is Torenstad actief als investeringsmaatschappij, met focus op vastgoed. Vandaag de dag bezit de Torenstad Groep een substantiële vastgoedportefeuille en participaties in werkmaatschappijen die in heel Nederland actief zijn op het vlak van de projectontwikkeling , het management, de verkoop en de verhuur van vastgoed. De revenuen van deze activiteiten worden geïnvesteerd in nieuwe projecten en beleggingen, alsmede het optimaliseren van de bestaande vastgoedportefeuille. Daarnaast worden sinds jaar en dag verschillende maatschappelijke en culturele initiatieven ondersteund.

Missie en Visie

De maatschappij is volop in beweging. Huisvestingsbehoeften veranderen snel. De klant staat meer dan ooit centraal en maatschappelijke en culturele instellingen staan onder druk.

Onze missie is om in goede samenwerking met partners, gemeenten en stakeholders duurzaam aangename leefomgevingen te creëren en te behouden voor de toekomst.

Wij vullen dit in door, veelal in nauwe samenwerking met partners en klanten,  activiteiten te ontplooien op het vlak van vastgoedbeleggingen, -ontwikkeling, -beheer, verhuur en verkoop.

Wij doen dit met respect voor het verleden en de ruimere leefomgeving.  Daarom investeren wij continu in onze monumentenportefeuille en ondersteunen wij tevens verschillende maatschappelijke en culturele doelen.